جک بتن شکن

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/29

شماره تماس آزمایشگاه :32227711-038
عنوان دستگاه :Concrete Breaker Jack
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جک بتن شکن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سید هادی حسینی كارشناس 32227711-038
محمد صادقی ده چشمه کارشناس ارشد 32227711-038