آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان چهارمحال و بختیاری

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

کامران حبیب پور

علی رضا تاجی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  چهارمحال و بختیاریشهرکرد

  چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، دروازه سامان، مجتمع ادارات، خیابان پیروزی، روبروی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

  32227711-038 32225080-038

  www.tsml.ir/fa/Chaharmahal

  cb.tsml.ir

  آزمایشگاه های استان چهارمحال و بختیاری
  استاندارد ها