کوره الکتریکی

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/05

شماره تماس آزمایشگاه :33338793-084
عنوان دستگاه :Electric Furnace 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
عملیات حرارتی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی برفی پور کارشناس ارشد 33338793-084
نصرت الله بسطامی کارشناس ارشد 33338793-084
حمید فکاهی كارشناس 33338793-084