دوربین توتال استیشن

تاریخ بروز رسانی : 1400/07/06

شماره تماس آزمایشگاه :42424225-034
عنوان دستگاه :Total Station Camera
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری فاصله افقی متر 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ارتفاع، زاویه و فاصله افقی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
جلال نجم الدینی کارشناس ارشد 42424225-034
مهرداد امینی زاده کارشناس ارشد 42424225-034