دستگاه سنجش اندازه ذرات

تاریخ بروز رسانی : 1403/02/03

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :مکانیکی , فیزیکی , شیمیایی , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :05431136454
عنوان دستگاه :Particle Size Analyzer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین اندازه ذرات توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهدی خزاعی کارشناس ارشد 05431136454