طیف سنج پراش پرتو ایکس

تاریخ بروز رسانی : 1402/06/07

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :مکانیکی , فیزیکی , شیمیایی , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :08131402171
عنوان دستگاه :X-Ray Diffraction Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ذرات بلورین و تعیین فاز nm 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهیه طیف XRD و تعیین فازهای نمونه توسط آزمايشگاه 1600000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 08:00 16:00
یکشنبه 08:00 16:00
دوشنبه 08:00 16:00
سه شنبه 08:00 16:00
چهارشنبه 08:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهدی سیفی کارشناس ارشد 08131402171