حمام روغن

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05632254041-9
عنوان دستگاه :Oil bath
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:مدل موجود behdad ایران

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
بن ماری جوش با ترمومتر توسط آزمايشگاه
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي