راکتور فتوکاتالیستی

تاریخ بروز رسانی : 1401/07/22

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :051-38804106
عنوان دستگاه :Photocatalytic Reactor
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رنگ بری ng 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
سنجش اثر فوتوکاتالیستی نانو مواد تحت نور فرابنفش توسط آزمايشگاه 2000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه 8 12
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
پری سادات مداحی دکتری 051-38804106