ترازوی دیجیتال

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05632254041-9
عنوان دستگاه :Digital Weight Indicator
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:مدل موجود FEC

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری وزن گرم 0.0001
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي