هات‌پلیت

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05632254041-9
عنوان دستگاه :Hot Plate
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
همزن مغناطیس با هیتر توسط آزمايشگاه
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي