خشک کن انجمادی

خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :05632254041-9
عنوان دستگاه :Freeze Dryer 
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:مدل ALPHA 1-2 LDplus

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهیه عصاره در شرایط انجماد و خلاء از گیاهان دارویی توسط آزمايشگاه
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي