مولد تابع

تاریخ بروز رسانی : 1399/10/07

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :011-34445604
عنوان دستگاه :Function Generator
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مدارهای الکترونیکی Hz 3m

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تولید سیگنال با شکل موج های متفاوت توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مجید خالقی کیادهی کارشناس ارشد 011-34445604