دستگاه اندازه گیری هدایت حرارتی

تاریخ بروز رسانی : 1399/04/29

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :031-42292193
عنوان دستگاه :Thermal Conductivity Meter
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری ضریب هدایت حرارتیK W/m.K 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی سیالات و جامدات در دماهای مختلف توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 8 16
جمعه 8 16
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه : پروب های مختلف به همراه سیال کالیبراسیون
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حمید طاهری کارشناس ارشد 031-42292193
حمیدرضا عظیمی کارشناس ارشد 031-42292193