آزمایشگاه نانوسیالات پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

1394

مکانیک ساخت و تولید- مکانیک سیالات- مکانیک هوافضا 09133333255

حمید طاهری

حمید طاهری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاننجف آباد

  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.09133333255

  031-42292193

  www.iaun.ac.ir

  info@iaun.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها