حمام آب

تاریخ بروز رسانی : 1399/04/29

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :031-42292193
عنوان دستگاه :Water Bath
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دمای سیال درجه سانتیگراد 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
استفاده از حمام دمایی جهت کاربرد های مختلف فنی و مهندسی و علوم تجربی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 8 16
جمعه 8 16
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه : اندازه گیری هدایت حرارتی با دستگاه kd2
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حمید طاهری کارشناس ارشد 031-42292193
حمیدرضا عظیمی کارشناس ارشد 031-42292193