دستگاه سنجش بافت

تاریخ بروز رسانی : 1401/12/15

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :038-33361010
عنوان دستگاه :Texture Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :فاقد محدودیت
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری ساختار فیزیکی نمونه های غذایی، پزشکی و .... گرم 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ساختار فیزیکی نمونه های غذایی، پزشکی و .... توسط آزمايشگاه 900000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14:45 با هماهنگی با کارشناس مربوطه، امکان ارائه خدمات در روزهای دیگر وجود دارد (03833361064)
تجهیزات جانبی این دستگاه : پراب
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منوچهر مومنی شهرکی دکتری 038-33361010