طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1403/01/25

خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :034-33257511
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب Absorbance .
عبور Transmittance(T%) .

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
طیف نگاری عبوری و جذبی (نمونه های جامد و مایع) توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه : سل نمکی، وسایل ساخت نمونه جامد، نرم افزار OPUS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
بهشته خاندانی زاده دکتری 034-33257511