طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1399/11/14

خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :034-33257511
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد عبور و درصد جذب cm^-1 cm -1 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
طیف نگاری عبوری و جذبی (نمونه های جامد و مایع) توسط آزمايشگاه 300000
ATR توسط آزمايشگاه 350000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
یکشنبه 8:00 15:00
دوشنبه 8:00 15:00
سه شنبه 8:00 15:00
چهارشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : سل نمکی، وسایل ساخت نمونه جامد، نرم افزار OPUS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
وجیهه نژادشفیعی كارشناس 034-33257511