جک بتن شکن

تاریخ بروز رسانی : 1397/06/11

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :مکانیکی
شماره تماس آزمایشگاه :35246879- 031
عنوان دستگاه :Concrete Breaker Jack
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بتن شدت (Count/sec) 10

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مصالح ساختمانی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8 16
یکشنبه 8 16
دوشنبه 8 16
سه شنبه 8 16
چهارشنبه 8 16
پنجشنبه 8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي