هود شیمیایی

تاریخ بروز رسانی : 1403/02/13

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :08138381939
عنوان دستگاه :Fume Hood
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهویه شیمیایی درصد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جهت کار با مواد شیمیایی توسط آزمايشگاه 200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 08:00 16:00
یکشنبه 08:00 16:00
دوشنبه 08:00 16:00
سه شنبه 08:00 16:00
چهارشنبه 08:00 16:00
پنجشنبه 08:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد پویا سمیعی کارشناس ارشد 08138381939
محمدرضا فاریابی کارشناس ارشد 08138381939