دستگاه اندازه گیری تصویری

تاریخ بروز رسانی : 1397/07/18

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02144782171-3
عنوان دستگاه :Video Measuring Machine
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری قطعات بصورت دوبعدی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 08:00 17:00
یکشنبه 08:00 17:00
دوشنبه 08:00 17:00
سه شنبه 08:00 17:00
چهارشنبه 08:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منا بوربور كارشناس 02144782171-3
پدرام حاجی خانی كارشناس 02144782171-3
محمد علی لباف باشی كارشناس 02144782171-3
محمد قربانی كارشناس 02144782171-3