نورسنج شعله‌ای 

تاریخ بروز رسانی : 1394/06/15

خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی
شماره تماس آزمایشگاه :034-42306860 - 034-42333543-4
عنوان دستگاه :Flame Photometer 
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت سدیم و پتاسیم در نمونه های آبی ppm 1ppm

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 16:00
یکشنبه 7:30 16:00
دوشنبه 7:30 16:00
سه شنبه 7:30 16:00
چهارشنبه 7:30 16:00
پنجشنبه 7:30 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
جواد یاراحمدی كارشناس 034-42306860 - 034-42333543-4