میکروسکوپ نیروی اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1394/06/15

خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی , ساختار , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :034-42306860 - 034-42333543-4
عنوان دستگاه :Atomic Force Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , ساير
محدودیت های دستگاه :نمونه ها باید هادی جریان الکتریسیته باشند.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصویر توپوگرافي سطح nm nm

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 16:00
یکشنبه 7:30 16:00
دوشنبه 7:30 16:00
سه شنبه 7:30 16:00
چهارشنبه 7:30 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
عبدالحمید هاتفی مهرجردی دانشيار 034-42306860 - 034-42333543-4
جواد یاراحمدی كارشناس 034-42306860 - 034-42333543-4
اصغر عسکرپورکبیر كارشناس 034-42306860 - 034-42333543-4