طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1394/06/15

خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی , ساختار , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :034-42306860 - 034-42333543-4
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
گروههای عاملی Transmittance(T%) 0.001cm-1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری کمی- طیف گیری- تعیین ساختار مولکولی مواد توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 16:00
یکشنبه 7:30 16:00
دوشنبه 7:30 16:00
سه شنبه 7:30 16:00
چهارشنبه 7:30 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه پرس
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
جواد یاراحمدی كارشناس 034-42306860 - 034-42333543-4
اصغر عسکرپورکبیر كارشناس 034-42306860 - 034-42333543-4