فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

 
 

 

 

 

 فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران


 Iranian Journal of Laboratory Knowledge (IJLK)

خدا را شاکریم که این فرصت را به ما عنایت فرمود تا بار دگر قدمی، هر چند کوچک، درمسیر نشر علم و دانش در این مرز پرگهر برداریم. مدت‌ها بود جای خالی یک نشریه علمی در فضای تخصصی آزمایشگاهی احساس می‌شد؛ این نیاز زمانی شدت گرفت که مقالات، گزارش‌ها و دستاوردهای مختلف کارگروه‌های تخصصی شبکه افزایش چشمگیری یافت. از این رو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران» را به منظور توسعه و ترویج دانش تخصصی دستگاهی در آزمایشگاه‌های کشور را منتشر می‌کند. این نشریه به صورت الکترونیکی و در قالب‌های مختلف برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه، تهیه و از طریق پایگاه اینترنتی شبکه منتشر می‌شود.

 filereader.php?p1=main_face9686a126c31e9

 نخستین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران (بهار 1392)


- در این شماره:

* اخبار
- دوازدهمین نشست مدیران شبکه برگزار شد
- نشست کارگروه تخصصی TEM

- اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
- نشست کارگروه تخصصی آنالیز عنصری


* استاندارد

- آنالیز پراش الکترونی SAED با استفاده از TEM

* مقالات
- گونه‌شناسی ساختاری شبکه‌های همکاری علم و فناوری در ایران
- مطالعه رفتار حرارتی مواد در ابعاد نانومتر با روش آنالیز ریزحرارتی
- بررسی عوامل موثر در پخش شدن مناسب نمونه‌ها برای تصویربرداری با TEM

- مقدمه‌ای بر کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و کاربرد آن در جداسازی نانوذرات طلا


filereader.php?p1=main_5ab4e513958964665 

نسخه مجله الکترونیکی

  filereader.php?p1=main_8bf058fe053a152f0

نسخه با کیفیت بالا

  filereader.php?p1=main_8bf058fe053a152f0

نسخه با کیفیت متوسط

journal @ nanolab.ir                                           IJLK @ nanolab.ir