موضوع خبر : تجهیزات

عنوان خبر : راه اندازی دستگاه آنالیزگر اسید آمینه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رامین خوزستان

تاریخ : 1398/01/17تعداد بازدید : 5785

دستگاه آنالیزگر اسید آمینه نوعی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) است که در شناسایی طیف وسیعی از اسیدهای آمینه کاربرد دارد. خروجی دستگاه، طیف جذب نوری برحسب زمان است که هر یک از قله‌های آن نشان‌دهنده یک نوع اسید آمینه است.

 

با راه‌اندازی این دستگاه در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رامین خوزستان، امکان شناسایی و تعیین مقدار آمینواسید به صورت تخصصی در این دانشگاه فراهم شده است.

 

دستگاه آنالیزگر اسید آمینه

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی است که توانمندی‌ها و خدمات آزمایشگاهی آن در صفحه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رامین خوزستان ارایه شده است.

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی