موضوع خبر : فصلنامه تخصصی

عنوان خبر : هفدهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد

تاریخ : 1396/03/22تعداد بازدید : 2974

هفدهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، ویژه بهار 1396 منتشر شد. این فصلنامه، با همت کارشناسان و متخصصین عضو کارگروه‎های تخصصی شبکه آزمایشگاهی تهیه و منتشر می‎گردد. در این فصلنامه که به صورت کاملا الکترونیکی منتشر می‌شود، اخبار حوزه آزمایشگاهی و فعالیت‌های شبکه، مقالات تخصصی با محوریت تجهیزات آزمایشگاهی و استانداردهای کاربردی کالیبراسیون، انجام آزمون و مدیریت آزمایشگاه، منتشر می‌شود.
 
        filereader.php?p1=main_4aab280a709819f37

عناوین بخش‌های مختلف این شماره از فصلنامه به شرح زیر است:

* اخبار
- باشگاه مشتریان شبکه و تخفیف خدمات آزمایشگاهی.
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران برگزار شد.

* استاندارد
- روش آزمون برای ترکیبات پرفلورینه در آب، لجن، پساب و فاضلاب با کروماتوگرافی مایع- اسپکترومتری جرمی (LC/MS/MS).

* مقالات
- معرفی آشکارسازهای الکترو نهای ثانویه، الکترون‌های ثانویه درون لنزی و کاتودولومینسانس در میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی (SEM)؛

- آشنایی با پراش سنج دوبعدی پرتو ایکس (XRD)؛

- پوشش‌های موثر ضدخزه دریایی؛ مطالعه چسبندگی صدف کشتی چسب با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)؛

- حریق در آزمایشگاه نانو.

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران به‌ صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
به منظور دریافت نسخه‌های مختلف این فصلنامه به نشانی www.IJLK.ir مراجعه نمایید.

منبع : فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران