موضوع خبر : تجهیزات , سازندگان تجهیزات

عنوان خبر : نتایج سومین دوره مسابقات تصویربرداری با نانوسکوپ ARA-AFM

تاریخ : 1395/12/09تعداد بازدید : 2982


شرکت آراپژوهش به منظور توسعه پژوهش‌های کاربردی در فناوری نانو با استفاده از نانوسکوپ ARA-AFM اقدام به برگزاری سومین دوره مسابقات «بهترین تصویر با نانوسکوپ ARA-AFM» و «فعال‌ترین مرکز پژوهشی» با مشارکت کارگروه تخصصی دستگاه SPM شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در پاییز 1395 نمود.

در این دوره بیش از 200 تصویر، از بیش از 100 نمونه مختلف برای مسابقه ارسال شد که در میان آنها تصاویر و آنالیزهایی در مدهای پیشرفته Magnetic Force Microscopy و Force Spectroscopy به چشم می‌خورد. همچنین 25 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر بین‌المللی (ISI، علمی-پژوهشی و کنفرانسی) که در آنها از تصاویر و آنالیزهای دستگاه ARA-AFM استفاده شده، در این دوره شرکت داده شد.

با نظر هیئت داوران (سه نفر از اعضای کارگروه تخصصی دستگاه SPM شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و کارشناسان شرکت آراپژوهش) سه تصویر زیر به عنوان بهترین تصویر با نانوسکوپ ARA-AFM انتخاب شدند. 

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

رتبه اول: تصویر نمونه: غشای پلیمری PES


filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

رتبه دوم: تصویر نمونه: دانه گرافن منتقل شده به زیرلایه SiO2/Si

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

رتبه سوم: تصویر نمونه: MoIn


- همچنین سه مرکز زیر به عنوان فعال‌ترین مراکز پژوهشی دارای دستگاه ARA-AFM معرفی شدند.

1- دانشگاه علم و صنعت (آزمایشگاه مرکزی)
2- دانشگاه فردوسی مشهد (آزمایشگاه مرکزی)
3- دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مواد)

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید. 

منبع : آراپژوهش