موضوع خبر : باشگاه مشتریان , شبکه آزمایشگاهی

عنوان خبر : تخفیف خدمات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه ویژه پاییز 95

تاریخ : 1395/07/17تعداد بازدید : 3975

اطلاع رسانی تخفیف خدمات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه ویژه پاییز 95، از طریق سایت شبکه انجام میپذیرد.

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به استقبال تعدادی از مراکز عضو به منظور مشارکت در ارایه تخفیف خدمات آزمایشگاهی به مشتریان در تابستان سال جاری، تصمیم گرفت اطلاع رسانی طرح تخفیف خدمات را در فصل پاییز نیز ادامه دهد؛ در این راستا، مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه که علاقه مند هستند اطلاع رسانی تخفیف خدمات آزمایشگاهی قابل ارایه توسط آن مرکز، از سوی شبکه آزمایشگاهی صورت پذیرد، میتوانند درخواست خود را به صورت رسمی به آدرس پست الکترونیکی این شبکه به نشانی info@labsnet.ir ارسال نمایند.