موضوع خبر : دوره های آموزشی

عنوان خبر : دریافت فایل تقویم آموزشی دوره‌ها و لینک مستقیم ثبت‌نام (تابستان 1393)

تاریخ : 1393/05/21تعداد بازدید : 11077

1- کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی GC (تئوری و عملی)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

2- کارگاه پیشرفته کروماتوگرافی گازی-طیف‌سنج جرمی GC-MS (تئوری و عملی)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

3- کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC (تئوری و عملی)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

4- کارگاه آموزشی شیوه‌های آماده‌سازی نمونه برای روش‌های تجزیه‌ای کروماتوگرافی (تئوری و عملی)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

5- کارگاه معرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) (مبتدی 2)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

6- دوره پیشرفته آماده‌سازی نمونه‌های TEM
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

7- دوره پیشرفته معرفی الگوی پراش و تحلیل و بررسی تصاویر TEM
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

8- دوره پیشرفته تحلیل و بررسی نتایج  DLS
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

9- کارگاه پیشرفته آشنایی با  از روش های آماده‌سازی نمونه و تحلیل نتایج در میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

10- دوره پیشرفته کاربردهای پراش سنج اشعه ایکس (
XRD)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

11- کارگاه پیشرفته جذب اتمی AAS (تئوری و عملی)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

12- کارگاه پیشرفته دستگاه پلاسمای جفت شده القایی نشر اتمی  ICP-OES (تئوری و عملی)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

13- کارگاه آموزشی مبانی اندازه‌شناسی و کالیبراسیون عمومی
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام