پمپ نمونه برداری گاز

تاریخ بروز رسانی : 1396/08/01

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی
شماره تماس آزمایشگاه :03538251358 
عنوان دستگاه :Gas Sampling Pump
زمینه های کاربردی :مهندسي , ساير
محدودیت های دستگاه :حجم مکش شده توسط پمپ حداکثر 100 cc می باشد
توضیحات:نمونه برداری باید در جهت خلاف جریان گاز یا هوا باشد.

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان گاز فلوئور ppm 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری گاز فلوئور توسط آزمايشگاه 193000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:00 14:30
یکشنبه 7:00 14:30
دوشنبه 7:00 14:30
سه شنبه 7:00 14:30
چهارشنبه 7:00 14:30
پنجشنبه 7:00 13:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي