دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

تاریخ بروز رسانی : 1395/07/28

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
سازمان مربوطه :پژوهشگاه مواد و انرژی
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :02636280056
عنوان دستگاه :Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :پودرهای با اندازه بالا بعلت سطح ویژه پایین قابل اندازه گیری نمی باشد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح ویژه مترمكعب بر گرم 0/01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری سطح ویژه پودرها توسط آزمايشگاه 700000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:30
یکشنبه 8:00 15:30 شنبه تا چهارشنبه
دوشنبه 8:00 15:30
سه شنبه 8:00 15:30 شنبه تا چهارشنبه
چهارشنبه 8:00 15:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سیدبهزاد طباطبایی كارشناس 02636280056