دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

تاریخ بروز رسانی : 1395/07/28

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
سازمان مربوطه :پژوهشگاه مواد و انرژی
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :02636280056
عنوان دستگاه :Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , ساير
محدودیت های دستگاه :نمونه های با سایزدرشت قابل اندازه گیری نمی باشد
توضیحات:ارائه منحنی جذب و واجذب اندازه گیری سطح ویژه به روش BJH CI DH اند

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح ویژه مترمكعب بر گرم 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
با توزیع تخلخل زیر 100 نانو و منحنی جذب و واجذب توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:30 شنبه تا چهارشنبه
یکشنبه 8:00 15:30
دوشنبه 8:00 15:30
سه شنبه 8:00 15:30
چهارشنبه 8:00 15:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ملیحه غفاری کارشناس ارشد 02636280056