دستگاه میکرو سنجشگر روبش الکترونی

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/20

خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی , ساختار , اندازه , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :67641231-67641232
عنوان دستگاه :Electron Probe Micro Analyzer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :سطح مورد بررسی نمونه باید دارای هدایت الکتریکی باشد، در غیر اینصورت سطح مزبور توسط لایه نازکی از طلا پوشش داده می شود. - تنها عناصر سنگین تر از آلومینیم قابل شناسایی می باشند. (عناصر غیرقابل شناسایی عبارتند از : H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al)
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترکیب شیمیایی درصد 3% میزان عنصر در ماده

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز یک تا سه عنصر در یک نمونه با SEM توسط آزمايشگاه 4500000
آنالیز کامل با SEM توسط آزمايشگاه 5500000
تعیین جنس پوشش با SEM توسط آزمايشگاه 5000000
تعیین جنس لایه اضافی در پوشش های چند لایه توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 17:00
یکشنبه 8:00 17:00
دوشنبه 8:00 17:00
سه شنبه 8:00 17:00
چهارشنبه 8:00 17:00
پنجشنبه 8:00 13:00 پذیرش نمونه
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه پوشش طلا
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شیرین طایفه حاج حسینی خامنه كارشناس 67641231-67641232
رضا رحمانی كارشناس 67641231-67641232