آسیاب دیسکی

تاریخ بروز رسانی : 1397/12/13

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02146831570 تا 77 , 0216307
عنوان دستگاه :Disk Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آزمون خردایش توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 18:00
یکشنبه 7:30 18:00
دوشنبه 7:30 18:00
سه شنبه 7:30 18:00
چهارشنبه 7:30 18:00
پنجشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد رسول ملارضی كارشناس 02146831570 تا 77 , 0216307