هود لامینار

تاریخ بروز رسانی : 1397/02/01

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
سازمان مربوطه :شرکت ها شرکت آدنیس طب
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :22560104-021
عنوان دستگاه :Laminar Flow Hood
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 08:00 16:30
یکشنبه 08:00 16:30
دوشنبه 08:00 16:30
سه شنبه 08:00 16:30
چهارشنبه 08:00 16:30
پنجشنبه 08:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي