عنوان دوره : مبانی و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO 17025

تاریخ برگزاری : 1384/09/29

محل برگزاری : هتل ونوس

مدرس :

سرفصل : - معرفی استاندارد ISO 17025 - اهمیت اخذ استاندارد - تاریخچه شکل گیری استاندارد - دامنه کاربرد - تشریح الزامات و مستندسازی و ...

توضیحات : پس از ارایه و تصویب الزامات نحوه دریافت استاندارد ISO 17025 در جلسه سی و ششمین کارگروه زیرساخت توسعه فناوری ستاد مورخه 22/06/1384 شبکه آزمایشگاهی با همکاری شرکت آکادمی توف ایران- آلمان اقدام به برگزاری دوره آموزشی استاندارد ISO 17025 نمودند. این دوره به مدت 3 روز از تاریخ 29/09/84 لغایت 01/10/84 در محل هتل ونوس برگزار شد.