عنوان دوره : دوره آموزشی مبانی استاندارد ISO/IEC17025

تاریخ برگزاری : 1391/10/19

محل برگزاری : موسسه تحقیقاتی پرطاووس مشهد

مدرس : احمد ظهیر میردامادی

سرفصل :

توضیحات : ه منظور آمادگی برای استقرار سیستم ایزو ISO/IEC17025 در موسسه تحقیقاتی پرطاووس مشهد، دوره آموزشی ”آشنایی با استاندارد ISO/IEC17025" در تاریخ 19 و 20 دی ماه 1391 در محل این موسسه با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو تشکیل گردید. تعداد 12 نفر از کارشناسان این موسسه در این دوره شرکت کردند. شرکت کنندگان در این دوره با مبانی، الزامات و ممیزی این استاندارد آشنا شدند و ضمن آشنایی با تاریخ شکل‌گیری استانداردهای مدیریت کیفیت در جهان و ایران و دلایل اهمیت استقرار همچنین مزایای استقرار آن در آزمایشگاه‌ها، مبانی و الزامات استاندارد مذکور شامل الزامات سیستمی و فنی همچنین چگونگی انجام ممیزی توسط سازمان‌های اعتبارده نیز آشنا شدند و در پایان نیز کارگاه عملی برای شرکت کنندگان برگزار گردید. استاندارد ISO/IEC17025 استانداردی جهانی در جهت امکان کسب نتایج دقیق و صحیح از انجام آزمون‌های آزمایشگاه‌های کالیبراسیون، نمونه‌برداری و انجام آزمون است. مدرس دوره به نمایندگی از طرف شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، آقای مهندس احمد ظهیر میردامادی مدیرکیفیت پژوهشگاه مواد و انرژی بودند.