نام سازمان : سازمان غذا و دارو اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم