موضوع مقاله : آزمایشگاه ها, استاندارد، ایمنی و کالیبراسیون

عنوان مقاله : اثرات عوامل محیطی در آزمایشگاه

اثرات عوامل محیطی در آزمایشگاه

تاریخ : 1395/11/03تعداد بازدید : 3027

آزمایشگاه یادآور محیطی است علمی و تحقیقاتی که در آن بررسی‌های زیادی روی مواد، موجودات و برهم کنش‌های آنها صورت می‌پذیرد. از این رو مخاطراتی نیز افراد فعال در این حوزه را تهدید می‌کند.
بی شک هر چه زمان حضور در معرض مخاطرات افزایش یابد، خطر مواجهه با آنها و حوادث احتمالی ناشی از آنها نیز بیشتر خواهد شد. از این رو کارشناسان آزمایشگاه‌ها که زمان زیادی را برای انجام آزمایش و تحقیق در محیط آزمایشگاه می‌گذرانند از جمله کسانی هستند که در معرض آسیب‌های احتمالی قرار خواهند داشت و ممکن است سلامت آنها را حتی در دراز مدت تحت تاثیر قراردهد.
بر این اساس الزامیست همه افراد مرتبط با آزمایشگاه‌ها با راه‌های مقابله و کاهش صدمات ناشی از آن آگاه باشند.