موضوع مقاله : استاندارد، ایمنی و کالیبراسیون

عنوان مقاله : معرفی اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی

معرفی اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی

تاریخ : 1395/11/25تعداد بازدید : 3866

اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی، اتحادیه ای بین المللی برای  نهادهای تایید صلاحیت آزمایشگاه (آزمایشگاه های آزمون، کالیبراسیون و تشخیص طبی) و شرکت های بازرسی کننده است که 30 سال پیش  به منظور رفع موانع فنی انجام تجارت تشکیل شده است. تایید صلاحیت به ذینفعان این فرصت را می دهد که هنگام انتخاب یک آزمایشگاه یا شرکت بازرسی، تصمیم آگاهانه ای با توجه به شایستگی، بی طرفی و توانمندی آزمایشگاه اتخاذ کنند. تایید صلاحیت به حمایت از اعتبار و عملکرد خدمات و کالاها کمک می کند. در این مقاله به معرفی این سازمان و رویه های آن می پردازیم. 

اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی