موضوع مقاله : استاندارد، ایمنی و کالیبراسیون

عنوان مقاله : فرآیند پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌های انجام آزمون

فرآیند پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌های انجام آزمون

تاریخ : 1394/03/10تعداد بازدید : 6140

نویسندگان: سمیه میرجلیلی- علی حمزه‌بیگی

مقدمه
در دهه‌های اخیر پس از بازشدن مرزهای ملی به روی تجارت بین‌المللی، تبادلات جهانی محصولات و خدمات، به شدت افزایش یافته است. امضای موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه نشان می‌دهد که تعریف استانداردهای کیفیت بین‌المللی امری پذیرفته شده‌ است که موجب دستیابی به این مضمون است: «یک بار بررسی شده ‌است، همه جا مورد تایید است». در چنین شرایطی، برای برخی از آزمایشگاه‌ها داشتن گواهی معتبر استاندارد ISO/IEC 17025 از یک عمل داوطلبانه به یک عامل رقابتی تبدیل شده که برای برخی نیز جزء شرایط لازم برای بقا شده‌است. سازمان‌های اعتباردهنده، شرکت‌های خصوصی و سایر نهادها در سراسر جهان، راهنماهایی را برای کمک به آزمایشگاه‌ها در پیاده‌سازی الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت منتشر کرده‌اند اما حتی در چنین شرایطی، فرآیند پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت، اغلب به خدمات مشاوره برون‌ سازمانی نیز نیاز دارد.
با این وجود، اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها در موسسات آموزشی و پژوهشی بسیار مشکل‌تر است. برخی از این سختی‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص چنین محیط‌هایی مانند نامشخص بودن وظایف و مسئولیت‌ها و حضور کارکنان پاره‌وقت به‌ وجود می‌آید. همچنین انگیزه پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت  در این مکان‌ها چندان شفاف نیست و تعیین میزان اثربخشی اعتباردهی آزمایشگاه بر کیفیت آموزش منابع انسانی، ظرفیت نوآوری آن‌ها، نتایج پژوهش و نیز کیفیت و کمیت مطالب منتشر شده توسط آن‌ها کار مشکلی است
جهت دریافت نسخه کامل مقاله فایل پیوست را دریافت کنید.