موضوع مقاله : سایر

عنوان مقاله : روش سل-ژل در رشد نانوذرات اکسید آهن

تاریخ : 1384/06/19تعداد بازدید : 9392

 روش سل-ژل در رشد نانوذرات اکسید آهن               
متن این مقاله به صورت  pdf  قابل دریافت است.()