موضوع مقاله : کارگروه های تخصصی

عنوان مقاله : ترجمه استاندارد ASTM E2382-04 در کارگروه SPM

ترجمه استاندارد ASTM E2382-04 در کارگروه SPM

تاریخ : 1390/12/19تعداد بازدید : 12142

استاندارد ASTM E2382-04  با عنوان "راهنمای  اثرات ناخواسته در تصویر مربوط به  سوزن و روبشگر در میکروسکوپ‌های نیروی اتمی و تونلزنی روبشی"، به همت اعضای کارگروه SPM (پژوهشگاه صنعت نفت، آزمایشگاه فناوری نانو شرکت کفا و آزمایشگاه شرکت آبسار کویر) ترجمه شد.

 این استاندارد به صورت یک راهنمای عملی برای کارشناسان دستگاه، برای تشخیص اثرات ناخواسته تصویر به‌دست آمده از حرکت پروب و برهم‌کنش سوزن و سطح در میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی و حالت تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی، قابل استفاده است. توانایی تشخیص اثرات ناخواسته در تصویر، به ارزیابی قابل اعتماد عملکرد دستگاه و نتایج گزارش شده، کمک می‌کند.

 لازم به ذکر است که استفاده از میکروسکوپ‌های SPM، در حال گسترش است و اثرات ناخواسته متعددی وجود دارند که می‌توانند توسط کنترل‌کننده‌های الکترونیکی، نوفه(مکانیکی، صوتی و الکترونیکی)، انحراف(گرمایی یا مکانیکی)، مشکلات مربوط به روش‌های شناسایی، پردازش نامناسب تصویر، آماده‌سازی نمونه، محیط (برای مثال رطوبت)، برهم‌کنش سوزن با سطح (برای مثال نیروی‌های  الکترواستاتیکی شدید، چسبندگی، برشی و فشاری) ایجاد شوند و بر کیفیت تصویر اثر بگذارند.

دریافت فایل متن استاندارد ASTM E2382-04

دریافت متن ترجمه شده استاندارد ASTM E2382-04

  • نویسنده اول : صدیقه صادق حسنی
  • نویسنده همکار : روح الله عزیزی, سمیرا سادات میرجلیلی