موضوع مقاله : تجهیزات, سازندگان تجهیزات

عنوان مقاله : کتاب "آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو (اندازه گیری و تعیین مشخصات)"

تاریخ : 1389/08/16تعداد بازدید : 23363


کتاب حاضر، مجموعه‌ای برای با آشنایی با تجهیزات اندازه‌گیری و تعیین مشخصات آزمایشگاهی فناوری نانو است که در آن در مورد عملکرد، کاربردها و محدودیت‌های روش‌های مختلف اندازه‌گیری و تعیین مشخصات بحث شده‌است. همچنین فهرست تجهیزات اندازه‌گیری و تعیین مشخصات موجود در آزمایشگاه‌های عضو شبکه و آزمایشگاه های رزرو به گزارش ضمیمه گردیده است که حاوی اطلاعات مفید در رابطه با این تجهیزات در کشور است. در ضمن با توجه به تعداد بسیار زیاد تجهیزات اندازه‌گیری و تعیین مشخصات، در این کتاب تعدادی از آنها معرفی شده‌است. این کتاب در آبان 1384 منتشر شده‌است.دریافت فایل کامل کتاب: