موضوع خبر : استاندارد ISO/IEC 17025

عنوان خبر : آغاز فرایند استقرار استاندارد ISO/IEC17025 در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه

تاریخ : 1397/01/22تعداد بازدید : 634

با توجه به اهمیت استقرار استاندارد ISO/IEC17025 در آزمایشگاه‌ها، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه را به پیاده‌سازی این استاندارد تشویق و از ایشان در استقرار الزامات و دریافت اعتبارنامه این استاندارد حمایت می‌کند. این حمایت در دو مرحله انجام می‌شود:

 

1- تعیین ناظر از سوی شبکه به منظور ارایه مشاوره و آموزش اولیه و نظارت بر استقرار استاندارد در آزمایشگاه به عنوان نماینده شبکه که این حمایت برای همه اعضای آزمایشی و قطعی شبکه ارایه می‌گردد؛

 

2- پرداخت بخشی از مجموع هزینه قرارداد بین آزمایشگاه و شرکت مشاور استقرار استاندارد و هزینه ممیزی نهایی آزمایشگاه که به اعضای قطعی شبکه تعلق می‌گیرد.

 

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه، از اعضای قطعی شبکه آزمایشگاهی است که توانمندی‌ها و امکانات تجهیزاتی آن در صفحه اختصاصی آزمایشگاه در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، در دسترس علاقمندان قراردارد.

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی