موضوع خبر : آزمایشگاه ها

عنوان خبر : ارایه خدمات شناسایی کمی و نیمه کمی عناصر نمونه‌های فلزی و معدنی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و...

تاریخ : 1396/11/25تعداد بازدید : 1364

طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس ( XRF، X-ray Fluorescence Spectroscopy) یکی از روش‌های آنالیز عنصری است که در آن، از برانگیختگی عناصر حاضر در نمونه‌ی مجهول توسط پرتوی ایکس اولیه، تولید پرتوی ایکس ثانویه و اندازه‌گیری طول موج پرتوهای مشخص برای شناسایی عناصر استفاده می‌شود. بطور کلی آزمون XRF برای شناسایی کمی و نیمه کمی عناصر نمونه‌های فلزی و معدنی بکار می‌رود.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران می‌تواند خدمات زیر را با کیفیت مناسب و در کوتاهترین زمان به متقاضیان ارائه نماید:
شناسایی عناصر از فلوئور (F) تا اورانیوم (U)؛
آنالیز نیمه‌کمی و کیفی عناصر مواد معدنی و سنتزی؛
آنالیز عناصر اصلی خاک‌ها، سنگ‌ها و رسوبات؛
آنالیز عنصری سیمان، نسوز و سرامیک؛

متقاضیان دریافت خدمات از این آزمایشگاه می‌توانند به صفحه اطلاعات این آزمایشگاه در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناور‌های راهبردی مراجعه نمایند.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1395 عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی شده است و در زمینه‌های متنوعی مانند فناوری نانو، انرژی و مکانیک، خدمات آزمایشگاهی ارایه می‌کند.

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی