موضوع خبر : کارگروه های تخصصی

عنوان خبر : نشست اعضای کارگروه میکروسکوپ الکترونی روبشی در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد

تاریخ : 1395/06/20تعداد بازدید : 1436

در ابتدای این نشست مهندس سپهوند ضمن اشاره به تأسیس مرکز پژوهش متالورژی رازی در سال ۱۳۶۱ به بیان اقدامات و دستاورد‌های آن مرکز پرداخت سپس مهندس دارابی کارشناس شبکه آزمایشگاهی ضمن تشکر از مرکز پژوهش متالورژی رازی بابت میزبانی این نشست به بیان حمایت‌های شبکه آزمایشگاهی از کارگروه‌های تخصصی شبکه پرداخت و ضمن تشویق اعضا به مشارکت بیشتر در فعالیت‌های کارگروه آمادگی شبکه را برای دریافت پیشنهادات به منظور توسعه فعالیت‌های کارگروه اعلام نمود.

در ادامه خانم مهندس پلا سید دبیرگارگروه SEM شبکه آزمایشگاهی در رابطه با فعالیت و برنامه‌های این کارگروه در سال 95 گزارشی را ارائه دادند.


همچنین خانم مهندس ساده کارشناس مرکز پژوهش متالورژی رازی و خانم مهندس خانی‌­نور کارشناس دانشگاه بوعلی سینا به ترتیب به ارائه خلاصه‌ای از مقاله‌های "اصول تصویربرداری در ولتاژهای بسیار پایین" و "مقایسه آشکارسازهای سیستم‌‌های تفکیک انرژی و تفکیک طول موج" پرداختند.


سپس خانم مهندس امیرشکاری نیز در رابطه با "آشنایی با نرم افزار پردازش تصویر Clemex " و کاربرد‌های آن توضیحاتی ارائه کردند.
بازدید از آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش متالورژی رازی، بخش پایانی برنامه نشست بود که با هدف آشنایی اعضا کارگروه با توانمندهای مرکز پژوهش متالورژی رازی صورت پذیرفت.

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی