موضوع خبر : دوره های آموزشی , استاندارد ISO/IEC 17025

عنوان خبر : برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی و الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در پژوهشگاه شیمی و مهندسی...

تاریخ : 1394/02/01تعداد بازدید : 3916

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران دوره آموزشی آشنایی با مبانی و الزامات استاندارد ISO/IEC17025 را در روز دوشنبه 11 اسفند 1393 در محل پژوهشگاه  با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار کرد.
هدف از برگزاری این دوره، آشنایی  و آمادگی فراگیران با الزامات و استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 بود که تعداد 15 نفر از کارشناسان و مدیران پژوهشگاه در این دوره شرکت کردند.
سرفصل‌های این دوره عبارت بودند از:
- آموزش مبانی و الزامات استاندارد ایزو 17025؛
- و چگونگی پیاده­‌سازی این استاندارد در آزمایشگاه.
مدرس این دوره آقای مهندس همایونی، مدیر کیفیت مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی و عضو کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، بودند.
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در راستای پیاده‌سازی استاندارد ISO/IEC 17025 از آزمایشگاه‌های عضو خود حمایت می­‌کند که نحوه حمایت از آزمایشگاه‌ها در دستورالعمل حمایتی شبکه ذکر شده است.
آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران از آزمایشگاه‌های فعال عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو می‌باشد.

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو