موضوع خبر : استاندارد ISO/IEC 17025 , آزمایشگاه ها

عنوان خبر : اخذ اعتبارنامه ISO/IEC 17025 توسط آزمایشگاه شرکت آبسار کویر یزد

تاریخ : 1393/07/05تعداد بازدید : 3825

ارزیابی آزمایشگاه آبسار کویر بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در توسط نظام تایید صلاحیت ایران (NACI) انجام شد و با توجه به نتیجه بدست آمده شرکت تولیدی و تحقیقات صنعتی آبسار کویر موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد گردید.
در این ارزیابی که توسط 4 نفر ارزیاب و کارشناس فنی نظام تایید صلاحیت ایران در دو روز برگزار شد، با توجه به نتیجه بدست آمده در طول ممیزی و با توجه به گستره کاری آزمایشگاه‌آبسار کویر، در جلسه اختتامیه تعداد کمی عدم‌انطباق (در مجموع 5 مورد عدم‌انطباق جزئی) برای آزمایشگاه‌های آبسار کویر گرفته شد. این شرکت پس از برطرف نمودن موارد جزئی اعلام شده در سال 1392 اعتبارنامه خود را از سوی نظام تایید صلاحیت ایران دریافت کرد.
استاندارد ISO/IEC 17025  برای مراکز آزمایشگاهی مزایایی از قبیل: ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن‌ها، پذیرش آزمایشگاه‌ها به‌عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، برآورده سازی تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون‌ها، توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن، کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ها،  استاندارد کردن روش‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها و ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ها دارد.
شایان ذکر است آزمایشگاه آبسار کویر  دارای گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد ، گواهینامه استاندارد ISO 9001:2008 ،گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست ، گواهینامه آزمایشگاه همکار سازمان معاونت غذا و دارو و همچنین گواهینامه آزمایشگاه همکار سازمان جهاد کشاورزی می‌باشند.

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو