موضوع خبر : استاندارد ISO/IEC 17025 , آزمایشگاه ها

عنوان خبر : تمدید گواهینامه ISO/IEC 17025 در مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

تاریخ : 1392/08/27تعداد بازدید : 3549

مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در تاریخ 21 مهرماه سال 1392 موفق به تمدید گواهینامه تأیید صلاحیت ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردیده است. اخذ استاندارد ISO/IEC 17025، اطمینان از کیفیت و صحت نتایج را برای مشتریان آزمایشگاه‌ها فراهم می‌کند. به‌طوریکه نتایج آزمون، تکرارپذیر و تکثیرپذیر و همچنین قابل ردیابی به استانداردهای بین‌المللی مرجع خواهند بود.
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، نسبت به استقرار این استاندارد در آزمایشگاه‌های عضو تأکید داشته و به دلیل هزینه‌های بالای مشاوره و ممیزی این استاندارد، از فعالیت آزمایشگاه‌های عضو در این زمینه حمایت می‌کند.